Οι ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο γίνονται ολοένα και περισσότερες. Με μοναδικό σκοπό το “κλικ” και το άμεσο κέρδος που μπορεί να αποφέρει, έχουν φτιαχτεί χιλιάδες sites που μεταδίδουν “εντυπωσιακά” ψέματα. 

Το Facebook έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι είναι ο No1 τρόπος διασποράς ψευδών ειδήσεων, με αποτέλεσμα την πιθανή αλλοίωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ.

Το παραπάνω πρόβλημα ήρθε και πάλι στο προσκήνιο όταν παρουσιάστηκε αντίστοιχο φαινόμενο στις Γαλλικές εκλογές.

Σήμερα εκπρόσωποι του Facebook δήλωσαν ότι θα αναβαθμιστεί η τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιεί το πασίγνωστο κοινωνικό δίκτυο, με σκοπό το φιλτράρισμα και τον αποκλεισμό μελλοντικών ψευδών ειδήσεων.

Ήδη βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο η παραπάνω μέθοδος στις παρακάτω χώρες: Αμερική, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία

Πηγή:
reuters.com