Πολλές φορές χρειαζόμαστε να συνδεθούμε στην βάση δεδομένων (MySQL) από το τερματικό του Gnu/Lunix. Επειδή η διαδικασία απαιτεί κάθε φορά να γράφουμε την εντολή, username και password , κάτι το οποίο είναι αρκετά χρονοβόρο αν επαναλαμβάνεται πολλές φορές, υπάρχει τρόπος να την αποφύγουμε χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στην ασφάλεια.

Κάνουμε σύνδεση στο λογαριασμό μας π.χ root.

Δημιουργούμε ένα νέο κρυφό αρχείο home directory του user μας,  στη περίπτωση μας  το directory είναι /root. οπότε θα γράψουμε:


nano /root/.my.cnf

Ανοίγει ο κειμενογράφος και μέσα βάζουμε τις παρακάτω εντολές:


[client]
user=your_mysql_username
password=your_mysql_password

User βάζουμε to username του χρήστη της βάσης δεδομένων που είναι διαφορετικό συνήθως από τον χρήστη του λειτουργικού μας και password το password του. πατάμε ctrl+x για έξοδο, “y” για αποθήκευση και τελειώσαμε. την επόμενη φορά που θα θέλουμε να συνδεθούμε στη βάση δεδομένων με το λογαριασμό μας το μόνο που θα χρειαστεί να γράψουμε είναι


mysql