Σε πολλά προηγούμενα άρθρα απαραίτητη προϋπόθεση είναι να χρησιμοποιήσουμε την γραμμή εντολών. Κατά την εκτέλεση της σαν ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα (διπλό κλικ, ή εκτέλεση του “cmd.exe”), για την ασφάλεια του χρήστη ανοίγει με περιορισμένες δυνατότητες. Για αυτόν τον λόγο γράφω το παρακάτω σύντομο άρθρο για το πως μπορούμε να τρέξουμε την γραμμή εντολών σαν διαχειριστές, και να μας επιτρέπεται έτσι να κάνουμε περισσότερες αλλαγές στο σύστημα μέσω αυτής. 

Μέθοδος

1. Πατάμε το κουμπί της έναρξης

2. Γράφουμε στην αναζήτηση “cmd.exe”

3. Στο αποτέλεσμα που θα μας εμφανίσει, κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε εκτέλεση ως διαχειριστές

search-cmd-right-click-run-as-administrator

4. Είμαστε έτοιμοι. Η γραμμή εντολών πλέον τρέχει με δικαιώματα διαχειριστή

admin-command-prompt