Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα κοινό σε πολλούς από εμάς πρόβλημα.
Κάποιες φορές προσπαθώντας να τρέξετε ή να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή τα Windows βγάζουν το:

Error: The system can not find the path specified.

Η λύση του προβλήματος αυτού είναι πάρα πολύ απλή και μπορεί να συμβαίνει για τους παρακάτω λόγους:

1) Το μέγεθος της διαδρομής του αρχείου είναι πολύ μεγάλο

Τα Windows έχουν όριο στις διαδρομές των αρχείων στους 256 χαρακτήρες. (Παράδειγμα διαδρομής: C:UsersUserDocumentsDownloadsMyApplicationAplication.exe)

Πώς το διορθώνουμε; Η μετονομάζουμε τους φακέλους του που έχουν μεγάλα και σύνθετα ονόματα σε κάτι ποιο απλό, η μεταφέρουμε προσωρινά τον τελευταίο φάκελο που βρίσκεται μέσα η εφαρμογή μας στην επιφάνεια εργασίας, τρέχουμε την εγκατάσταση από εκεί, και μετά την επαναφέρουμε στο φάκελο της.

2) Η ονομασία του αρχείου αρχίζει η τελειώνει με τελεία (.)

Τα αρχεία και οι εφαρμογές μας στα Windows δεν επιτρέπεται να ξεκινούν η να τελειώνουν με τελεία. Σε αυτήν την περίπτωση απλά κάνουμε μετονομασία και διορθώνουμε το λανθασμένο όνομα του αρχείου.

Το πρόβλήμα συνεχίζει; Τότε μάλλον είναι κατεστραμένο το εκτελέσιμο αρχείο της εφαρμογής μας, άρα πρέπει να το ξανά κατεβάσετε ή να γίνει επανεγκατάσταση της εφαρμογής.  

Ξέρετε κάποια άλλη λύση στο παραπάνω πρόβλημα; Ευχαρίστως να την διαβάσουμε στα comments σας και να την δημοσιεύσουμε εδώ.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.