Το κλειδί για το Num Lock είναι από τα πιο χρήσιμα πλήκτρα του πληκτρολογίου.

Εναλλάσσει NumPad του πληκτρολογίου ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς τρόπους: (1) Η αριθμητική και (2) Η λειτουργική κατάσταση.

Όταν το Num Lock είναι ενεργοποιημένη “ΟΝ”, τα αριθμητικά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο παράγουν αριθμούς από το 0 έως το 9.

Από την άλλη πλευρά, όταν Num Lock είναι ρυθμισμένο στο “OFF”, αυτά τα αριθμητικά πλήκτρα παράγουν άλλα γεγονότα πληκτρολόγησης, όπως το “Home”, “Page Up”, “Page Down”, κλπ…

Σε πολλές εκδόσεις των Windows από προεπιλογή, που Num lock βρίσκεται στην θέση “OFF” κατά την εκκίνηση, και αυτό γίνεται για να είναι λίγο ενοχλητικό, αν χρησιμοποιήσετε αυτό το πληκτρολόγιο τακτικά για τις αριθμητικές σκοπούς, όπως για την πληκτρολόγηση του κωδικού πρόσβασης του χρήστη κ.α. Με τον παρακάτω τρόπο θα μπορέσετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη κατάσταση και να ρυθμίσετε το πλήκτρο Num Lock να είναι ενεργοποιημένο κατά την εκκίνηση.

!ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το άρθρο θα σας καθοδηγήσει σε κάποια στάδια της τροποποίησης του μητρώου (registry) των Windows σας. ΜΗΝ ΤΟ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ αν δεν είστε εξοικειωμένοι με το μητρώο των Windows. Κάνοντας μια ακατάλληλη αλλαγή στο μητρώο των Windows θα μπορούσε να προκαλέσει κρίσιμα προβλήματα στον υπολογιστή σας.

Προχωρήστε με δική σας ευθύνη

Ανοίξτε τον “Επεξεργαστή Μητρώου” (Registry Editor) (“Έναρξη” >> “Εκτέλεση”, πληκτρολογήστε “regedit” και Enter).
Αναπτύξτε το ακόλουθο κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER Control Panel Keyboard
Εδώ θα πρέπει να δείτε μια εγγραφή που ονομάζεται “InitialKeyboardIndicators”
Κάντε διπλό κλικ σε αυτήν για να ανοίξει το αναδυόμενο παράθυρο επεξεργασίας
Εισάγετε την επιθυμητή αριθμητική τιμή στο πλαίσιο “Δεδομένα τιμής” και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί “Ok”.Έγκυρες τιμές είναι οι εξής:
0: NumLock είναι απενεργοποιημένο κατά την εκκίνηση
1: Απενεργοποίηση του Num lock
2: το Numlock είναι ενεργοποιημένο κατά την εκκίνηση

Με την επιλογή 2 το Num Lock πλέον θα είναι ενεργοποιημένο, κάθε φορά που ξεκινούν τα Windows. Μπορείτε τώρα να κλείσετε το παράθυρο του Επεξεργαστή Μητρώου.


Θα πρέπει επίσης να κάνετε επανεκκίνηση στον υπολογιστή σας για να ισχύσουν οι αλλαγές.